Tuscarora     Youth Soccer      Club

U16 Revolution Girls

 TimeHome TeamVisiting TeamLocation
Sunday, April 27, 2014
 1:00 PMWaynesboro Unitedvs TYSC RevolutionWaynesboro So 9
Sunday, May 04, 2014
 3:00 PMTYSC Revolutionvs FC YORK 97 ELITEJ Buchanan Hi 1
Sunday, May 11, 2014
 3:00 PMTYSC Revolutionvs Waynesboro UnitedJ Buchanan Hi 1
Saturday, May 17, 2014
 3:00 PMFusion FC 97G Adrenavs TYSC RevolutionRed Land Socc 6
Sunday, May 18, 2014
 4:30 PMTYSC Revolutionvs Greencastle 96G UnitJ Buchanan Hi 1
Sunday, June 01, 2014
 1:00 PMTYSC Revolutionvs Fusion FC 97G AdrenaJ Buchanan Hi 1

DateScoreHome TeamScoreVisiting Team
4/6/2014Greencastle 96G UnitedTYSC Revolution
4/13/2014Rheems RaptorsTYSC Revolution
4/27/2014 Waynesboro United TYSC Revolution
5/4/2014 TYSC Revolution FC YORK 97 ELITE
5/11/2014 TYSC Revolution Waynesboro United
5/17/2014 Fusion FC 97G Adrenaline TYSC Revolution
5/18/2014 TYSC Revolution Greencastle 96G United
6/1/2014 TYSC Revolution Fusion FC 97G Adrenaline